สมบัติการเกิดอันตรายของสารเคมีในอำเภอในจังหวัดนนทบุรี

สมบัติการเกิดอันตราย :     
 
อำเภอ
ปริมาณสารเคมี
        เมืองนนทบุรี  -
        บางกรวย  -
        บางใหญ่  -
        บางบัวทอง  -
        ไทรน้อย  -
        ปากเกร็ด  -
รวม 0 ก.ก.
เมืองนนทบุรี บางกรวย   บางใหญ่        บางบัวทอง     ไทรน้อย ปากเกร็ด

สารเคมีประเภท

อำเภอ ชื่อโรงงาน ชื่อสารเคมี ปริมาณสารเคมี (ก.ก.)
เมืองนนทบุรี
ไม่มีสารเคมี
บางกรวย
ไม่มีสารเคมี
บางใหญ่
ไม่มีสารเคมี
บางบัวทอง
ไม่มีสารเคมี
ไทรน้อย
ไม่มีสารเคมี
ปากเกร็ด
ไม่มีสารเคมี
รวม 0