จำนวนโรงงานสารเคมีต่ออำเภอในจังหวัดนนทบุรี

จำนวนโรงงานสารเคมีต่ออำเภอ
รายงานปี :
  เมืองนนทบุรี   บางกรวย บางใหญ่ บางบัวทอง      ไทรน้อย   ปากเกร็ด


อำเภอ
จำนวนโรงงานสารเคมี (โรงงาน)
                         เมืองนนทบุรี 3
                         บางกรวย 1
                         บางใหญ่ 2
                         บางบัวทอง 5
                         ไทรน้อย 2
                         ปากเกร็ด 3
                         รวม 16