:: หน้าแรก ::
  พื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัย
 
 


คำแนะนำ
1.คลิกแผนที่เพื่อเลือกอำเภอ
2.เลือกปี
3.คลิกปุ่ม Go!

กรุณาเลือกอำเภอ
อำเภอไทรน้อย อำเภอบางบัวทอง อำเภอปากเกร็ด อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่
 
 

  รายละเอียด


ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัย
   

(กรุณาเลือกอำเภอ)

 
 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนนทบุรี

โครงการศูนย์การเรียนรู้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี
(Geographic Information System  learning Center for Development Nonthaburi Province )