:: หน้าแรก ::
สรุปรายงานความเสียหายจากอุทกภัย จังหวัดนนทบุรี ปี 2549 ( 28 ก.ย. - 14 พ.ย. 49 )
อำเภอ
หมายเหตุ
เมือง

7,033

21,000
2,393
6,874,000
-
ปากเกร็ด
11,383
37,321
1,389
6,116,453
-
บางบัวทอง
16,284
42,617
2,730
14,988,736
-
บางกรวย
12,079
32,237
-
5,880,000
-
บางใหญ่
13,445
28,737
64
6,644,389
-
ไทรน้อย
15,427
38,567
2,453
10,661,492
-
รวม
75,651
200,479
9,029
51,165,070
-

 
 

คลิกที่หัวข้อคอลัมน์เพื่อแสดงข้อมูล

 
 


โครงการศูนย์การเรียนรู้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี
(Geographic Information System  learning Center for Development Nonthaburi Province )