:: หน้าแรก ::
  ประมวลภาพน้ำท่วม

ประมวลภาพผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นของแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าน้ำนนท์ ณ วันที่ 14 ต.ค. 2549

   
     
   

 
 
บริเวณท่าน้ำนนท์1
บริเวณท่าน้ำนนท์2
บริเวณท่าน้ำนนท์3
บริเวณท่าน้ำนนท์4
บริเวณท่าน้ำนนท์5
บริเวณท่าน้ำนนท์6
บริเวณท่าน้ำนนท์7
บริเวณท่าน้ำนนท์8
บริเวณท่าน้ำนนท์9
บริเวณท่าน้ำนนท์10
บริเวณท่าน้ำนนท์11
หน้าทางเข้าชุมชนข้างกรมราชทัณฑ์1
หน้าทางเข้าชุมชนข้างกรมราชทัณฑ์2
ตลาดขวัญ1
ตลาดขวัญ2

 
 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนนทบุรี

โครงการศูนย์การเรียนรู้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี
(Geographic Information System  learning Center for Development Nonthaburi Province )